Карпатський єврорегіон – можливості транскордонного співробітництва для КНПП

Унікальні природні пралісові екосистеми Карпатського національного природного парку разом з усіма карпатськими лісами називають «легенями» Європи. Понад 10% площі усіх Карпат припадає на Україну. Крім того, територія Українських Карпат утворює також особливе екологічне, економічне, культурне та рекреаційне середовище.

Карпатський гірський масив – третій за довжиною після Уральських та Скандинавських гір гірський хребет у Європі. Беручи початок біля берегів могутнього Дунаю, Карпати простягаються територією таких країн як Чехія, Австрія, Словаччина, Польща, Україна, Румунія і Сербія. Також це унікальний природний скарб, важливий центр біорізноманіття, головний водозбір великих річок, сприятливе середовище існування та притулок для багатьох видів рослин і тварин, які знаходяться під загрозою зникнення, а також найбільша у Європі територія з пралісовими екосистемами.

Карпатський національний природний парк – перший та один з найбільших національних парків в Україні, який охороняє останні у світі території, де збереглась дика природа. Ці території мають екологічну, історичну і естетичну цінність; є важливими для проведення наукових досліджень у галузі охорони природного середовища, створення умов для відпочинку і оздоровлення, а також для поширення природоохоронних знань і екологічного виховання.

Ми знаходимося на території Івано-Франківської області, що входить до складу українсько-румунського транскордонного регіону у межах Карпатського єврорегіону.

Конкурентною перевагою нашого національного парку є:

наявність цінних природних ресурсів

багатий і унікальний культурний потенціал

можливості для ведення бізнесу і налагодження активного державно-приватного партнерства.

Ми готові до співпраці з усіма зацікавленими сторонами, зокрема національними парками, урядовими та неурядовими організаціями, навчальними закладами, науковими інституціями та бізнес-структурами з метою сприяння реалізації головних положень рамкової конвенції «Про сталий розвиток та збереження Українських Карпат», до яких належить:

  • збереження та стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття
  • стале та інтегроване управління водними ресурсами та річковими басейнами, враховуючи гідрологічні, біологічні і екологічні, а також інші особливості басейнів гірських річок
  • стале лісове господарство, враховуючи численні функції лісів, важливе екологічне значення карпатських гірських екосистем, а також менш сприятливі умови у гірських лісах
  • сталий туризм, який приносить користь для місцевого населення і базується на неповторній природі, ландшафтах і культурній спадщині, та посилюють з цією метою співпрацю
  • збереження і підтримка культурної спадщини та традиційних знань місцевого населення
  • підвищення екологічної обізнаності та покращення доступу громадськості до інформації щодо охорони і сталого розвитку Карпат та сприяння відповідним освітнім заходам та програмам.

Зусилля, спрямовані на охорону, збереження та стале використання природних ресурсів Карпат, не можуть бути досягнуті лише однією країною чи однією організацією.

Збережемо Карпати разом!

Більше інформації з питань співпраці звертайтесь: [email protected]