Діяльність науково технічних рад

Дата
Грудень 2022 р.
Склад ради

В роботі Науково-технічної Ради парку прийняло участь 29 осіб, в т. ч. 17 членів НТР, з них – 7 докторів наук та 8 кандидатів наук.

Питання до розгляду НТР:
  • Про зміни у складі членів НТР Карпатського НПП та Положення про НТР (доп.- заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.)
  • Про розгляд лімітів та переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів у 2023 році (доп. – провідний інженер-лісопатолог відділу державної охорони природно-заповідного фонду Гурчик В.С.).
  • Про розгляд наукового обґрунтування на проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів у 2023 році (доп.- заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.)
  • Розгляд планів робіт НТР, заходів з наукової та науково-технічної діяльності, еколого-освітній роботі та природоохоронної діяльності (доп.- заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.)
  • Про розгляд звернення Прикарпаттяобленерго щодо влаштування лінії електропередач у Ворохтянському ПОНДВ (доп. – представники Прикарпаттяобленерго)
  • Про перспективи виконання НДР «Розробка програми переформування похідних деревостанів КНПП» (доп. – головний природознавець Кільчицький М.П.).
  • Різне. Щодо процедури затвердження лімітів та дозволів на використання природних ресурсів (Гамор Ф. Д, член НТР).