Міжнародні партнери

Всесвітній Фонд Охорони Природи (Global Conservation)

Головним пріоритетом співпраці є охорона дикої природи шляхом забезпечення працівників Парку технологіями, а також навчання керівництва та інспекторів з охорони навколишнього природного середовища з метою ефективного запобігання браконьєрству і незаконним рубкам. Також Фонд підтримує сталий, без шкідливого впливу на навколишнє середовище, побудований на високих цінностях, розвиток туризму.

Напрями співпраці

  • оснащення та тренування інспекторів з охорони навколишнього природного середовища з використанням методів Всесвітньої охорони національних парків для ефективного патрулювання території з метою запобігання браконьєрству та незаконним рубкам.
  • підтримка вивчення популяцій дикої природи з використанням камер на туристичних маршрутах та здійснення їхнього моніторингу науковими співробітниками.
  • проведення тренінгів для відділу державної охорони та збереження природних екосистем, а також зацікавлених місцевих мешканців з охорони природи у Парку.
  • заохочення проведення тренінгів з охорони природи в інших національних парках Карпатського регіону, використовуючи КНПП як модель, з метою поширення методів Всесвітньої охорони національних парків для збереження екосистем усіх національних парків Карпатського регіону.

 

Франкфуртське зоологічне товариство

Мета співпраці – збереження пралісів та старовікових лісів в Українських Карпатах, які є цінними для охорони природи, на довгостроковій основі, а також збереження їх природоохоронної та кліматичної функціональності.

Напрями співпраці

  • лобіювання розширення території Парку для кращого збереження пралісів та старовікових лісів
  • забезпечення працівників обладнанням, транспортними засобами і форменним одягом для ефективного виконання їхніх функціональних обов’язків
  • вдосконалення системи моніторингу природних екосистем
  • покращення обізнаності місцевого населення про важливість збереження ландшафтів і біорізноманіття Українських Карпат та їх залучення до природоохоронної діяльності
  • ініціювання проєктів з розвитку місцевих громад та місцевих бізнесів