Всесвітній день ґрунтів!

5 грудня - Всесвітній день ґрунтів!
Вперше з цією ініціативою виступив Міжнародний союз ґрунтознавства (IUSS) у 2002 році. Грунт – це живий ресурс, в якому проживає більше чверті (25%) біорізноманіття нашої планети.
Грунти діють як фільтр для підземних вод, здійснюють фільтрацію забруднюючих речовин.
Грунтотворними породами у Карпатах є флішові утворення і продукти їх вивітрювання. У межах Карпатського національного природного парку виділяється чотири основні найбільш поширені типи грунтів - бурі гірсько-лісові, гірсько-підзолисті, гірсько-лучні і дернові.
Працівники Вимірювальної лабораторії аналітичного контролю і моніторингу постійно проводять дослідження фізико-хімічного складу грунтів на наукових полігонах, таких, як постійні пробні площі, водно-болотні угіддя, оліготрофні болота, науково-дослідний розсадник "Підліснів" тощо.
Для польових досліджень використовуються портативні прилади, що дають можливість визначити температуру грунту, освітленість, вологість, та кислотність.
Для інформаційно-просвітницької роботи з молоддю створено дві колекції грунтів, а саме у Екотуристичному візит-центрі та в "Зеленій лабораторії".
Грунт - це основа екосистеми, а тому зберігати його треба живим. Тому щорічно відділ еколого-освітньої роботи проводить інформаційні акції проти спалювання сухої трави, бо саме це призводить не просто до загибелі біорізноманіття, а й до знищення мікроорганізмів родючого шару.
Тому цей день є нагадуванням для громадськості про важливість проведення різних заходів, спрямованих на захист грунтів.