Навчальні заклади

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Напрями спільної діяльності:

 • збереження та використання біологічного і ландшафтного різноманіття, природної і культурної спадщини Карпатського регіону в цілому і Чорногірського масиву, зокрема
 • підтримання загальної екологічної безпеки Карпатського регіону відповідно до норм національного і міжнародного законодавства;
 • сприяння реалізації основних положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, інших міжнародних документів;
 • забезпечення безперебійної та ефективної діяльності міжнародного науково-навчального центру «Обсерваторія»;
 • проведення в Українських Карпатах, зокрема, на Чорногірському масиві і прилеглих територіях, наукових (ландшафтно-екологічних, еколого-ботанічних, еколого-зоологічних тощо) досліджень, спрямованих на інвентаризацію, вивчення та охорону видів флори і фауни, зокрема, рідкісних, зникаючих, реліктових й ендемічних видів, їх популяцій та угруповань
 • розвиток на платформі МННЦ «Обсерваторія» і матеріальної бази Карпатського національного природного парку екологічної інфраструктури Карпатського регіону
 • діяльність з вдосконалення методологічних карт й розвитку матеріально-технічної бази еколого-кліматичного моніторингу Карпатського регіону, зокрема, шляхом розвитку потенціалу стаціонарного поста фонових екологічних і метеорологічних спостережень МННЦ «Обсерваторія» та сприяння його включення до загальнонаціональної та міжнародної мереж
 • вдосконалення й доповнення системи природничої освіти у Карпатському регіоні, поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінності біологічного і ландшафтного різноманіття, формування екологічної свідомості
 • впровадження науково-обґрунтованих підходів до збереження та управління високогірними екосистемами Карпат з метою недопущення втрати особливо цінних природних комплексів і об’єктів під впливом антропогенних чинників
 • забезпечення реалізації рекреаційного потенціалу Чорногірського масиву на засадах розвитку сталого туризму, зменшення негативного впливу рекреаційного навантаження на природні комплекси і об’єкти
 • сприяння соціально-економічному розвитку місцевих громад на засадах сталого використання біологічного та ландшафтного різноманіття, природної та культурної спадщини і встановлення високих екологічних стандартів;
 • забезпечення якості професійно-практичної підготовки студентів шляхом проходження навчальної і виробничої практики тощо;
 • співпраця у розробці спільних науково-дослідних ініціатив, розробці та удосконаленню освітніх програм та їх компонентів, навчальних планів, професійної та практичної підготовки;
 • спільне провадження грантової й еколого-проєктної діяльності;
 • координація та обмін інформацією, досвідом, інтелектуальними і людськими ресурсами й інтеграція потенціалів сторін для забезпечення виконання вищезазначених напрямків співпраці шляхом проведення спільних наукових, освітніх, просвітницьких й еколого-популяризаційних заходів, реалізації спільних соціально-культурних програм, проведення стажувань і курсів підвищення кваліфікації персоналу сторін (на договірних умовах).

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Напрями спільної діяльності:

 • наукові консультації з боку навчального закладу з питань охорони довкілля, розробки природоохоронних заходів, ведення моніторингових спостережень за об’єктами живої та неживої природи, з питань консультування та навчання персоналу під час роботи з новими програмними продуктами, розробки методичних посібників, підготовки наукових обґрунтувань, публікацій
 • проведення та організація навчально-методичних семінарів і круглих столів
 • проведення профорієнтаційної роботи
 • організація та проведення навчальної, наукової і інноваційної роботи
 • підвищення кваліфікації працівників

Шляхом ефективної співпраці з нашими вченими ми знайдемо вирішення багаторічних екологічних проблем та викликів.